Telefon/faks: +381 21 499315


Adresa: Fruškogorska57, Futog, Srbija

Servis i usluge

Dugoročni operativni dokazi podržavaju naša uverenja da će redovni pregledi generatora i motora produžiti vek agregata. Energoglobal d.o.o. nudi rigorozna testiranja za kupce koji žele da imaju svoju proizvodnju električne energije, oprema se pregleda na zahtev bilo na terenu ili kod nas.

Ovi pregledi idu dalje od provere sistema za gorivo, podmazivanja, zamene filtera (vazduha, ulja, goriva), kablova električnog pokretača (startera), nivo elektrolita baterije i unutrašnjih električnih sistema. Naš proces provere je u stvari jedan od najdetaljnijih orjentisanih aspekata našeg poslovanja.

Tokom procesa pregleda ne ostavljamo previde. Energoglobal d.o.o. pregled obuhvata:

 • Ispitivanje opreme, uključujući i spoljašnje i unutrašnje stanje od strane naših servisera
 • Identifikovanje potrebnih usluga i popravki
 • Izvršavanje neophodnih popravki
 • Garantuje da je svaki uređaj ispravan

Redovno i havarisko održavanje agregatskih stanica

Energoglobal d.o.o. je za svoje korisnike pripremio više nivoa održavanja dizel agregatskih postrojenja.

Redovno održavanje agregata od strane Energoglobal d.o.o. servisa omogućava sigurnost i pouzdanost vašeg agregata kao i produžetak veka trajanja i njegove ukupne vrednosti.

Pregled i servis dizel motora:
 • Vizuelni pregled agregata
 • Zamena ulјa u motoru
 • Zamena rashladne tečnosti u sistemu hlađenja – za motore sa vodenim hlađenjem
 • Zamena filtera ulja i goriva
 • Kontrola i pritezanje cevi za dovod goriva na ubrizgačima
 • Pregled i podešavanje klinastih remena za pogon ventilator
 • Pregled i pritezanje svih gumenih spojeva
 • Pregled, čišćenje ili zamena filtera vazduha
 • Kontrola i pregled elektropokretača (četkice, kolektor itd.)
 • Kontrola rada elektromotorne i ručne pumpe za gorivo i davača nivoa goriva
 • Provera i zamena baterije

Pregled i servis generatora:
 • Pregled električne spone između motora i generator
 • Pregled i po potrebi zamena četkica generator ili kolektora rotirajućeg ispravljača
 • Poliranje kliznih prstenova
 • Podmazivanje ležajeva
 • Test otpora izolacije generatora

Pregled i servis razvodnog ormana sa pripadajućom upravljačkom automatikom:
 • Pregled i ispitivanje funkcionalnosti svih mernih podsklopova
 • Kontrola rada ventilatora prostorije i pokretnih žaluzina na sistemu dovoda i odvoda zraka
 • Ispitivanje funkcionalnosti upravljačke automatike u svim režimima rada
 • Simuliranje i ispitivanje svih vitalnih alarma
 • Provera i zamena automatskog punjača baterije

Redovno i havarisko održavanje
Automatizacija i remont

Automatizacija i remont

Energoglobal d.o.o. vrši modernizaciju starih sistema automatike. Vrši ugradnju nove opreme za automatski start agregata i praćenje (nadzor) svih bitnih parametara agregata.

Energoglobal d.o.o. vrši remont i rekonstrukciju “zastarelih” ili neispravnih agregata i opreme. To podrazumeva u zavisnosti od vrste remonta:

 • Isključenje agregata
 • Demontažu i defektažu
 • Konstrukciju novih sklopova ili rekonstrukciju
 • Nabavku novih delova
 • Farbanje agregata
 • Montažu i puštanje u rad

Rezervni delovi

 • Filteri
 • Ulje
 • Kontroleri
 • Generatori
 • Regulatori napona
 • Punjači baterija
 • Grejači rashladne tečnosti
 • Ostalo
Rezervni delovi
Rentiranje iznajmljivanje dizel agregata

Projektovanje i izrada dizel-agregatskih stanica

 • Idejna rešenja sa odabirom opreme
 • Gradjevinski radovi
 • Isporuka i montaža opreme
 • Mašinski radovi
 • Elektro radovi